Teplárna s fluidním kotlem, 1996

Autor: Ing.arch. D. Jungwirthová

Stavba teplárny s fluidním kotlem se nachází v areálu Svit a.s. Zlín v těsné blízkosti skládky uhlí stávající Teplárny Zlín. V teplárně je instalován parní kotel o výkonu 150 tun za hodinu s atmosférickým cirkulačním fluidním spalováním černého uhlí a protitlaková parní turbína o elektrickém výkonu 25 MW. Fluidní kotel byl vybudován jako náhrada dožitých kotlů stávající teplárny, při podstatném zlepšení životního prostředí. Hlavní objekt kotelny se strojovnou má rozměry 65x30 m a výšku 52 m. Betonový komín je vysoký 120 m.

c4cab6c4-b-1-1a.jpg e8bab6c4-b-2-1a.jpg