Technologická fakulta, 1994

Autor: Ing.arch. L. Pastrnek

Budova byla projektována již před rokem 1989, kdy měla sloužit jako okresní sekretariát KSČ. Po roce 1989 byl pak objekt dostavěn, už z jistými kompromisy pro účely Fakulty technologické a Fakulty managmentu a ekonomiky Vysokého učení technického v Brně, dnešní Univerzitu T. Bati. Objekt je členěn na velkokapacitní aulu, gymnastický sál s posilovnou, prostorný foyer s centrální šatnou a bufetem, a administrativní trojtrakt pracoven pedagogů a učeben. Z urbanistického hlediska zaujímá budova exponovanou polohu v centrální městské zóně západně od náměstí Práce. Stala se součástí komplexu poválečného objektu Okresního úřadu a objektu Úřadu práce. Prosklené jižní průčelí kontrastuje s plnými hmotami sálové podnože. Severní frontu naopak člení horizontální pásy plných parapetů a průběžných oken. To utváří celkový architektonický výraz budovy,na němž se podílí rovněž režný keramický obklad, odvolávající se na tradiční neomítané cihelné zdivo ve Zlíně, obklady z vračanského vápence a tmavě eloxované hliníkové rámy oken a prosklených stěn.

c47127c4-b-2-1a.jpg 86dab6c4-b-1-1a.jpg 3ec127c4-b-4-1a.jpg 2e8127c4-b-3-1a.jpg