Taxislužba

Online formuláře

Žádost o zařazení / vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby

Žádost o oprávnění řidiče taxislužby

Žádost o vydání nového průkazu řidiče taxislužby / oznámení o ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby

Oznámení změny

Žádost o výpis z evidence vozidel taxislužby

Oznámení o vybavení vozidla taxislužby taxametrem