Strategii města Zlína mohou připomínkovat i občané

Strategii města Zlína mohou připomínkovat i občané

publikováno: 16.10.2020

Zlín - Statutární město Zlín připravuje významný dokument zaměřený na budoucí rozvoj města pod názvem „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030“.

Tento dokument se bude skládat ze tří na sebe navazujících částí: analytické části (popis současného stavu), návrhové části (vize města, strategické cíle, konkrétní opatření a projekty) a implementační části (způsob plnění navržených opatření a projektů).

V současné době je zpracována Analytická část, ze které se bude vycházet při přípravě návrhové části. Odborná i laická veřejnost má nyní možnost připomínkovat zkrácenou verzi Analytické části, ve které jsou uvedena hlavní zjištění. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku pod textem.

 

Dokument lze prostudovat zde:

https://www.zlin.eu/zlin-2030-analyticka-cast-cl-3889.html

 

Vaše připomínky můžete formulovat zde:

https://formulare.zlin.eu/aforms.php?action=fill&id_form=20292&id_fldr=2

 

Vložil/a: Lukáš Fabián
Čtenost článku: 739

Dokumenty ke stažení

.pdf strategie_leták_připomínkování AČ 171,3 kB