Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 - ZLÍN 2020

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 - ZLÍN 2020 byla schválena dne 13. prosince 2012 usnesením Zastupitelstva města Zlína č. 9/16Z/2012.