Štípa

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

Mapa místní části ŠtípaMístní část Štípa leží severovýchodně od centra Zlína ve vzdálenosti cca 7 km v nadmořské výšce 270 m, v jihozápadní části Hostýnských vrchů. Katastrální území má rozlohu 690 ha. V místní části je 631 čísel popisných (k 22. 1. 2013) a 1788 obyvatel k 31. 12. 2015. Štípu tvoří starší Hrubá Štípa (s Horním a Dolním koncem a Výpustou). Na západě sousedí k. ú. Štípa s k. ú. Kostelec, na jihu s k. ú. Zlín, na východě s k. ú. Hvozdná a Velíková a na severu s k. ú. Lukov. První zmínka o Štípě pochází z r. 1391.

Dnešní zástavba je tvořena ulicovou zástavbou.

Na okrajích původní zástavby byla postupně povolována výstavba nová, která již ne zcela navazovala na charakter původní zástavby. Jedná se především o výstavbu na západním okraji místní části a dále v lokalitě na jihovýchodním okraji. Zásahy do výstavby z let minulých se ze sídelního útvaru Štípa stal satelit města Zlína. 

1. Památky

 • zámek Lešná, park a obora u zámku (odkaz na internetové stránky)
 • poutní kostel Narození Panny Marie - postaven v r. 1743 - 1762 (odkaz na internetové stránky)
 • budova u kostela - fara (původně zamýšlená jako klášter)
 • kříž (před kostelem)
 • kostelík, dříve hřbitovní
 • socha sv. Alžběty vevnitř hřbitova a sv. Jana Nepomuckého vevnitř hřbitova u kaple - pozn. v současné době se opravuje, následně bude přemístěn
 • socha Anděla Strážce u křižovatky u Lešné
 • socha sv. Antonína (silnice Štípa - Lešná)
 • socha sv. Floriána (u školy)
 • Boží muka v obci
 • větrný mlýn u čp. 130 (mlýn holandského typu - unikátní památka z 2. poloviny 19. stol.) (odkaz na internetové stránky)
 • pomník padlých vojínů v 1. a 2. světové válce (posvěcen v r. 1923)
 • skříňka s obrazem Panny Marie Štípské (naproti hřbitova, rekonstrukce v r. 2002)
 • skříňka s obrazem Panny Marie (Na Výpustě)

2. Kultura, vzdělávání, sportovní vyžití, volný čas
    Spolky a organizace
    Místní zvyky

 • 14. základní škola ve Štípě (odkaz na internetové stránky)
 • mateřská škola
 • turistický oddíl - TJ Sokol - oddíl turistiky
 • pobočka Knihovny Františka Bartoše (odkaz na internetové stránky)
 • TJ Sokol (cvičení)
 • FK Štípa (fotbalové hřiště) - pořádání turnajů, zábav, dětského dne, aj.  i ve spolupráci s ostatními občanskými sdruženími
 • Český červený kříž - pořádání zábav, přednášek
 • Český svaz včelařů - pořádání výstav, prodej medu, aj.
 • Český svaz žen - pořádání zájezdů, výstav ručních prací, vzdělávácích akcí
 • Sarkandr - sdružuje katolickou mládež
 • Český svaz zahrádkářů - pořádá výstavy
 • Český myslivecký svaz - myslivecká společnost Ostřice
 • Klub seniorů - pořádání zájezdů, přednášek, rekreací
 • Sbor dobrovolných hasičů (pořádání cvičení, soutěží, sběru železného šrotu)
 • Centrum pro rodinu Vizovice o.s., pobočka Štípa (kurz efektivního rodičovství, přednášky o manželství a rodičovství pro rodiče, manžele i děti také na školách)
 • dětský koutek u ZŠ
 • dva dětské koutky (na Staré cestě)
 • každoročně 1. týden v září se pořádá tradiční mariánská pouť (odkaz na internetové stránky)

3. Potoky

 • Lukovský potok (ve správě Povodí Moravy s.p.)
 • Štípský potok (levostranné přítoky jsou ve správě Lesy ČR Brno, středisko Vsetín a 2 pravostranné přítoky - meliorační odpady - ve správě Povodí Moravy, s.p.)

4. Doprava

 • II/491- Fryšták - Slušovice - Lípa
 • III/4911- Kostelec - Lešná
 • III/4912- Štípa - Velíková
 • III/ 49015 - Kostelec - Lešná - Lukov

linky MHD: (odkaz na internetové stránky)

5. Vodovod

 • ANO (ve správě VaK a.s.)

6. Kanalizace

 • částečně ANO (ve správě VaK a.s.)

7. Plynofikace

 • ANO

8. Radiokomunikace, telekomunikace

 • telefonní automat

9. Elektrifikace

 • od r. 1936

10. Pojmenování ulic

 • v r. 1999 

11. Místní rozhlas

 • funguje varovný a informační systém obyvatelstva, tzv. VISO 

Fotogalerie místní části Štípa

Občanské centrum Štípa - Kancelář místní části Štípa, Zlínské kluby seniorů - klub seniorů, Krajská knihovna Františka Bartoše - knihovna Štípa (autor: MMZ, OKP) Štípa Mariánské náměstí Mariánské náměstí - kašna Štípa - hřbitovní kaple Štípa - kostel Štípa - hřbitov Štípa - větrný mlýn Mariánské náměstí Mariánské náměstí - kostel dětské hřiště dětské hřiště u školy ZOO Lešná - hl. vstup  + Městská policie Zlín - okrsek Štípa Základní škola Budova MŠ