Stavební úpravy pavilonu šaten, kuchyně a jídelny 8. Základní školy, Komenského 78, Zlín – Malenovice

Stav: zrealizováno Náklady na realizaci (bez DPH): 14,5 mil. Kč  Detail: méně
Místo: Komenského 78, 763 02 Zlín - Malenovice Realizace: od 06/2014 do 12/2014  
GPS: 49.2073081N, 17.5975508E Autor: Formica s.r.o  
  Zhotovitel: STAVYMA spol. s r.o.  

Popis:

Provedené stavební úpravy mají za cíl zlepšit a zmodernizovat provozní, pracovní a hygienické podmínky pavilonu šaten, kuchyně a jídelny. Změnou dispozičního řešení a uspořádání došlo k výraznému zlepšení oproti předešlému stavu. V současné době již nedochází k nevhodnému křížení jednotlivých provozů.

Dalším přínosem realizovaných stavebních úprav je odstranění nebezpečného azbestu, který byl obsažen ve vnitřních montovaných příčkách a v obvodovém plášti v tzv. Boletických panelech. Byl odstraněn rovněž hospodářsko-provozní objekt u hřiště, jehož vnitřní opláštění a střecha byly tvořeny konstrukcemi obsahujícími azbestová vlákna. Tento objekt nebyl v současnosti využíván. Demontáží stavebních prvků, které obsahovaly azbest, došlo k výraznému snížení případného zdravotního rizika.

Zateplením stávajícího zděného obvodového pláště, výměnou Boletických panelů za obvodové, tepelně izolační stěnové panely ve 2. NP a výměnou stávajících oken ve 2. NP za okna nová došlo ke zlepšení úspor energií na vytápění. Zateplení a nové konstrukce jsou navrženy tak, aby byly v souladu s normovými požadavky.

Byla provedena modernizace technologie školní kuchyně a její přemístění do 2. NP. Kuchyň má teď úplně nové vybavení, mimo jiné i konvektomat a multifunkční elektrickou pánev. Tyto přístroje splňují požadavky moderní gastronomie a přispívají ke kvalitě připravované stravy. Šatny byly naopak přesunuty do 1. NP v návaznosti na hlavní vstup do pavilonu.

Stavební úpravy zabezpečily bezbariérové užívání stavby. Byl vybudován nový výtah a nové železobetonové schodiště ve spojovacím krčku, které svým sklonem vyhovuje požadavkům školního provozu (zejména pohybu dětí).

V pavilonu byly provedeny nově rozvody zdravotních instalací, kanalizace, ústředního vytápění, elektřiny, vzduchotechniky a plynovodního potrubí, které zásobuje kuchyň.

Po demontáži stávajícího podhledu byla zjištěna deformace původních ocelových stropních nosníků. Dle návrhu statika byla stávající ocelová stropní konstrukce ztužena vložením doplňujících ocelových nosníků.

Realizovaná architektura pavilonu vychází z architektonických zásad města Zlína – zděné části jsou obloženy cihelným páskem, okna jsou bílá, fasádní panely mají jemnou horizontální profilaci korespondující s cihelným obkladem v terakotovém odstínu. Klempířské a zámečnické výrobky jsou v přírodním šedém provedení.

Více informací o akci naleznete na: www.egordion.cz

8 ZŠ Zlín Malenovice 8 ZŠ Zlín Malenovice 8 ZŠ Zlín Malenovice