Statické zabezpečení opěrných zdí podél chodníku - ulice Březnická, Zlín

Popis akce:

     Předmětem stavby je statické zabezpečení 3 opěrných zdí v ul. Březnická podél silnice II/490. Statické zabezpečení zídek spočívá v realizaci nové římsy a nového zábradlí a v rekonstrukci kamenné přizdívky. V návaznosti na tyto práce je navržena oprava chodníku nad opěrnými zdmi.

dokumenty ke stažení

.pdf Situace 237,39 kB

Kontakt:

Jaroslav Černý
tel.: +420 577 630 62
email: jaroslavcerny@zlin.eu