Správní rada

Správní rada Filmového fondu města Zlína

 
Jméno a přijmení Funkce
Ing. et Ing. Jiří Korec předseda
MUDr. Miroslav Adámek člen
Mgr. Pavel Stojar člen
Bc. Tomáš Melzer člen
Ing. Čestmír Vančura člen
JUDr. Martin Ružička člen
doc. MgA. Jana Janíková, ArtD. člen
Mgr. Nataša Slavíková člen
BcA. Pavlína Žipková - zástupce Czech Film Commission (Státní Fond Kinematografie) člen