Správní budova firmy Baťa č. 21, 1937-38

Autor: Vladimír Karfík

Jedním z vrcholných děl moderní československé konstruktivistické architektury mezi dvěma válkami je administrativní budova firmy Baťa. Tato šestnáctietážová, 77 a půl metru vysoká budova byla před válkou nejvyšším objektem v Československu.
Situována v tradiční řadě továrních budov, bezprostředně ovlivňující náměstí Práce, jehož severní stranu uzavírá, a stává se tak typickou dominantou moderní koncepce města.
Z dispozičního hlediska se jedná o třítrakt, koncipovaný na stejné modulové síti (6,15x6,15 m) jako objekty výrobní. Celé podlaží o rozměrech 80x20 metrů je velkoprostorovou kanceláří většinou bez příček, kde pracuje asi 200 lidí. Pracovní plocha zůstala čistá, neboť jak vertikální komunikace (schodiště s výtahy), tak hygienická zařízení a klimatizační komory byly vyčleněny mimo tento prostor. Nosná konstrukce objektu je železobetonová, obvodový plášť tvoří ocelová dvojitá okna a cihelná vyzdívka se Slavíkovými obkladačkami.
Skutečnou technickou lahůdkou je výtah-kancelář šéfa firmy o rozměrech 6x6 metrů, klimatizovaná, s umývadlem.
Toto vrcholné dílo architekta Karfíka je dnes národní kulturní památkou období funkcionalismu.

V listopadu 1944 byl Zlín bombardován, ale Baťův mrakodrap jako zázrakem unikl zkáze. Roku 1959 byl interiér přízemí budovy upraven pro Muzeum obuvi. A o rok později byla střešní terasa z její větší části zastavěna objektem vzorkovny, který je od líce budovy odsazen ochozem. Během šedesátých let došlo k dobudování jižního vstupu do budovy (počítal s ním již původní architekt Karfík, soudě alespoň podle modelu mrakodrapu). Dobudování však nebylo šťastné, neboť byly provedeno za pomoci těžkopádné markýzy podepřené betonovou stěnou s plastikou (od J. Vlacha) a fontánou. Došlo také na rekonstrukci výtahů, dveří a některých dalších prvků v interiéru budovy.

V roce 2004 byla budova rekostruována a slouží pro Krajský úřad a Finanční úřad. Baťův výtah je funkční a slouží pro prohlídky návštěvníků. Na terase byla provedena nadstavba včetně kavárny. Z terasy je nejhezčí výhled na baťovské centrum města. Vedlejší budova č.11 byla asanována a na jejím místě vyrostl parkovací dům.

Objekt je od roku 1958 zapsán na Seznam nemovitých kulturních památek.

 

f5a94bb4-b-1-1-2.jpg ed1a4bb4-b-6-6-2.jpg 206a4bb4-b-8-8-2.jpg 110a4bb4-b-5-5-2.jpg 59e94bb4-b-4-4-2.jpg 41f65bc4-b-9-21-1.jpg 40c94bb4-b-2-2-2.jpg 35f65bc4-b-11-21-3.jpg 14f65bc4-b-10-21-2.jpg 08d94bb4-b-3-3-2.jpg 4f4a4bb4-b-7-7-2.jpg