Sportovní hala, 1977

Autor: akad.arch. Miloš Totušek

Sportovní hala pro míčové hry je situována severně od Zimního stadionu a spolu s ní tvoří jeden významný sportovní komplex ve středu města, který je architektonicky propojen pomocí společných nástupů a oddechového atria. Vlastní hala je osazena na terénním zlomu a výškového rozdílu bylo použito pro osazení tribun a hrací plochy. Provozně je hala diferencována, důsledně jsou odděleni diváci a aktivní sportovci. V přízemí jsou klubovny, 8 hráčských šaten s příslušenstvím, 10 pokojů pro ubytování, byt správce a technické zázemí. Divácké patro obsahuje vstupní halu s šatnou a bufetem, espresso, sklady a sociální zařízení. Na nejvyšší úrovni je hala 24 x 48 metrů a tribuny o kapacitě 3 200 diváků. Z konstrukčního hlediska je podnož z montovaného skeletu, střešní konstrukci tvoří trubkový rošt o rozponu 48 m s 9 m převislými konci, osazené na 4 ocelových pilířích, střešní plášť je z trapézových plechů. Obvodový plášť tvoří WEMA profily s floatovým zrcadlovým sklem.

2fb3aec4-b-6-sportovni-hala2.jpg eaa3aec4-b-5-sportovni-hala.jpg bc436fb4-b-2-hala-2b.jpg 73636fb4-b-4-hala-3b.jpg 18536fb4-b-3-hala-sit-b.jpg 82e26fb4-b-1-hala-1a.jpg