Sportovní areál a parkoviště, 1997

Autor: Ing.arch. J. Zahořák

Za budovou Centroprojektu, hned vedla přehrady na Kudlovském potoce, v romantickém zákoutí města byly od nepaměti hřiště pro míčové hry. V roce 1997 byl na tomto místě dokončen zajímavý dvoupodlažní objekt, sdružující parkoviště s kapacitou cca 70 osob.vozů v přízemí a 4 volejbalové kurty na střeše garáží. Od Centroprojektu je objekt oddělen úzkou, jednostranně vypouklou hmotou se šatnami, umývárnami, klubovnou a sklady pro sportovce. Horní úroveň je přístupná dvěma otevřenými schodišti. Hřiště je obehnáno 3,6 m vysokým oplocením a mají povrch z přírodní antuky. Železobetonová konstrukce je obložena cihelným páskem a ozvláštněna kruhovými okny. Velmi zdařilý objekt zvětšil užitnou plochu daného prostoru dvojnásobně a navodil symbiózu dvou provozů se zcela odlišným charakterem.

55d527c4-b-2-1a.jpg 06e527c4-b-3-1a.jpg 6cc527c4-b-1-1a.jpg