Soutěž na divadelní park ve Zlíně

Soutěž na Divadelní park ve Zlíně byla úspěšně ukončena.

Výsledky soutěže jsou uvedeny na stránkách města

ZDE

Od 21. června budou všechny návrhy vystaveny v kulturním institutu Alternativa

 

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Cílem soutěže je nalezení kvalitního návrhu okolí divadla včetně parku. Stěžejní náplní bude zajištění veškerých potřebných služeb a zázemí pro funkci kulturní instituce městského divadla. Převážná část řešeného území by měla zůstat parková s důrazem na zachování významného podílu vzrostlé vegetace. Odlišný charakter prostoru bude dán důrazem na kulturně společenskou funkci, tedy možností pořádání představení pod širým nebem. K tomu bude uzpůsobena část území tak, aby bylo možno umístit zpevněné pódium s hledištěm. Pro pobytovou a reprezentativní funkci bude potřeba vyřešit nezbytné provozní a manipulační plochy divadla. Předpokládáme prověření možné provázanosti doplňkových objektů divadla se svým okolím v úrovni parteru, zapovězeny jsou zásahy do hlavní budovy divadla čp. 4091.

 Termín odevzdání návrhů: 10. květen 2019 do 13. hodin

 

Primární zdroj informací na profilu zadavatele ZDE

Odkaz na informace o soutěži na stránkách České komory architektů ZDE

DivPark primarne doporuceny zaber

dokumenty ke stažení