Snížení rizika povodní - zlepšení povodňové služby na území statutárního města Zlína

Dotační titul

Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby

Popis projektu

Předmětem projektu je rozšíření stávajícího varovného a informačního systému obyvatelstva (dále jen "VIS") a zpracování digitálního povodňového plánu pro statutární město Zlín.

Realizací projektu došlo v povodňových oblastech města a jeho místních částí k instalaci 224 ks nových obousměrných akustických jednotek, k přemístění 128 ks stávajících jednosměrných akustických jednotek a jejich výměně za obousměrné, k umístění 3 ks detektorů vodní hladiny a 2 ks srážkoměrů.

V rámci projektu byla zajištěna dodávka a upgrade software řídící technologie tak, aby spolupracovala s novými prvky.
Pro potřeby KOPIS HZS ZL kraje byl zřízen vzdálený klient, který umožňuje selektivní výběr jednotlivých oblastí i sledování konkrétních hladin toků.
Projekt byl zaměřen také na zpracování digitálního povodňového plánu a jeho provázání na systém VIS.

Projekt byl realizován v plánovaném termínu: 2011 – 2013

Financování projektu

Celkové výdaje dle plánovaného rozpočtu Kč 13 289 424,00
Realizace Kč 12 579 847,00
Dotace SFŽP ČR a dotace EU z FS Kč 10 625 315,00

Portály