Skladová hala TESCOMA WORLD - 2. etapa, 2009

Autor: ASTRA 92 a. s.

Skladová hala (budova B) navazuje na stávající halu, kterou prodlužuje o 94 metrů. Trojtrakt haly o modulech šířky 18m, 24,7 a 25,9 m s modulovými rámy po 6 metrech. Hala o světlé výšce cca 15,5 m je doplněna ocelovými konstrukcemi (střešní nosníky a ztužení sloupů). Součástí nového halového objektu je administrativní a skladovací vestavek situovaný na východní a částečně na jižní stranu objektu.

679257c4-b-1-1a.jpg