Silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a opravy navazujících komunikací

Popis akce:

Jedná se o vybudování nového mimoúrovňového silničního připojení průmyslové zóny přes řeku Dřevnici a trať ČD. Stávající most bude zdemolován a nahrazen lávkou pro pěší a cyklisty ve stejné poloze.
Dále stavba zahrnuje úpravu stávající průsečné křižovatky ul. Vizovická – ul. Pančava a ul. Pekárenská včetně úpravy točny MHD a opravy navazujících komunikací na ul. Pekárenská, Cecilka a Pančava.

dokumenty ke stažení