Seminář Město s dobrou adresou, 7.6.2016

Seminář šířící zejména mezi politiky a odbornou veřejnost myšlenky projektu, tedy principy udržitelné a čisté mobility proběhl v prostorách Expozice Krajského úřadu Zlínského kraje. Program semináře se kromě českého kontextu vnímání Města s dobrou adresou zaměřil na principy dopravní politiky města Zlína, nástroje územního plánování při rozvoji veřejných prostranství, projekt Zlín v pohybu - zdravě, bezpečně, na pohodu a prostorovou tvorbu z pohledu studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na semináři se svým příspěvkem Učíme se od Dánů, Dánové se učí od nás, vystoupil rovněž zástupce Dánského velvyslance v ČR, pan Per Brixen.

Seminář byl programově provázán s následnou vernisáží exteriérové části výstavy Města s dobrou adresou. Jednalo se o putovní výstavu, kterou nechalo zhotovit Dánské velvyslanectví v ČR ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty. Výstava přiblížila počátky a dosažené úspěchy v oblasti rozvoje cyklistické dopravy v Dánsku.

Fotogalerie:

Seminar_7.6.2016_01 Seminar_7.6.2016_02 Seminar_7.6.2016_03 Seminar_7.6.2016_04 Seminar_7.6.2016_05 Seminar_7.6.2016_06 Seminar_7.6.2016_07 Seminar_7.6.2016_08

Prezentace ke stažení