Sběrný dvůr Jiráskova ul.

Provozní doba

 

Sběrný dvůr 
Den
Zimní období (1.11. - 31.3.)
Letní období (1.4. - 31.10.)
Jiráskova ul. Pondělí zavřeno zavřeno
 tel. 604 295 337 Úterý 13:00 - 17:00 8:00 - 18:00
  Středa zavřeno zavřeno
  Čtvrtek 13:00 - 17:00 8:00 - 18:00
  Pátek zavřeno zavřeno
  Sobota 9:00 - 12:00 8:00 - 15:00
  Neděle zavřeno zavřeno
5a03c374-b-0-sd-jiraskova-i.jpg

Odebírané odpady

Sběrný dvůr Jiráskova ulice
P.č. Kat. 
číslo
Název druhu odpadu Kat.
odp.
1 13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N
2 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
3 15 01 02 Plastové obaly - PET lahve aj. O
4 15 01 04 Kovové obaly - konzervy aj. O
5 15 01 07 Skleněné obaly O
6 15 01 10 Skleněné obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N
7 15 01 10 Plastové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N
8 15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečné látky N
9 15 02 02 Olejové filtry, zamaštěné hadry a oděvy N
10 16 01 03 Pneumatiky O
11 16 01 13 Brzdové kapaliny N
12 16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N
13 17 01 07 Směsi betonu, cihel, tašek a keramiky O
14 20 01 01 Papír a lepenka - noviny, časopisy, letáky aj. O
15 20 01 02 Sklo - tabulové aj. O
16 20 01 08 Biologicko rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O
17 20 01 11 Textilní materiály O
18 20 01 14 Kyseliny N
19 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
20 20 01 21 Výbojky N
21 20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky N
22 20 01 25 Jedlý olej a tuk O
23 20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice N
24 20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice O
25 20 01 33 Monočlánky N
26 20 01 33 Akumulátory N
27 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
28 20 01 38 Dřevo O
29 20 01 39 Plasty O
30 20 01 40 Kovy - železo, ocel O
31 20 02 01 Biologicko rozložitelný odpad O
32 20 02 02 Zemina a kameny O
33 20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O
34 20 03 07 Objemný odpad O
    O = ostatní odpad 
N = nebezpečný odpad
 

Telefonní číslo sběrného dvoru: 604 295 337