Sanace opěrné zídky, ulice Hrnčířská ve Zlíně

Popis akce:

Akce řeší  vybourání stávající samotížné staticky vážně porušené zídky a bude nahrazena novou železobetonovou úhlovou opěrnou zdí. Délka nově navržené opěrné zdi je dodržena 38 m. Výškové parametry jsou v rámci nového statického návrhu prakticky zachovány – volná výška zídky je proměnná v intervalu 1,00 – 3,20 m.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Magdaléna Zmeškalová
tel.: +420 577 630 722
email.: magdalenazmeskalova@zlin.eu