Salaš

Na základě vydání preventivního opatření Krizového štábu města Zlína je od 1. 3. 2021 kancelář místní části uzavřena. Pracovníka kanceláře místní části je možno kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Informace o místní části

SalašMístní část Salaš leží jihozápadně od centra Zlína ve vzdálenosti 10 km na ploše 112 ha. Je položena ve Vizovických vrších v nadmořské výšce 378 m. K 31. 12. 2015 má Salaš 212 obyvatel a k 22.1.2013 čítá 95 domů s čísly popisnými.

Jedna z nejstarších zpráv o Salaši je z r. 1356, kdy Salaš s Bohuslavicemi patřily panství malenovickému. Dle pověstí byla to zpočátku jednotlivá obydlí pastevců, kteří dostali od vrchnosti kus lesa, aby si jej vykáceli, na mýtině postavili dřevěné salaše a obydlí. Malenovická vrchnost měla nad poddanou obcí Bohuslavice a Salaš plnou pravomoc soudní, politickou i policejní.


Osada Salaš byla založena panstvím malenovským v r. 1832. Název osady je spojen se salašnictvím. Domky byly rozestavěny různě, později se seskupovaly do dvou řad kolem hlavní silnice. Příroda byla pustá, divoká a málo úrodná.

1. Památky

 • kostel - je zasvěcen Panně Marii růžencové (původní kaple byla postavena v r. 1843, přestavba a rozšíření v r. 1975, v r. 2008 provedeno vymalování a nová dlažba uvnitř kaple, v r. 2010 vyměněna střešní krytina a rekonstrukce věže kaple)
 • Pomník obětí 1. světové války - na hřbitově
 • Pomník obětí 2. světové války - před budovou bývalé MŠ

2. Kultura, vzdělávání, sportovní vyžití a volný čas
    Organizace a spolky
    Místní zvyky

 • kulturní místnost a tělocvična TJ Sokol (v budově bývalé základní školy, později pak mateřské školy)
 • Sbor dobrovolných hasičů (založen v r. 1924) - pořádání soutěže "Závod požárnické všestrannosti" (odkaz na internetové stránky)
 • TJ Sokol (založen v r. 1955) - pořádání turnajů stolního tenisu, salašského běhu (odkaz na internetové stránky), cvičení dětí a dospělých)
 • Český červený kříž
 • besedy s důchodci
 • pořádání dětského dne
 • vodění medvěda
 • dodržování velikonočních tradic
 • táboráky
 • 1. neděle v říjnu pouť (kaple)
 • Mikulášský večírek
 • rozsvěcování vánočního stromu 

3. Doprava

 • územím prochází komunikace: Malenovice - Salaš - Bohuslavice
 • vybudovány nové chodníky a okrajníky a taktéž nový asfaltový koberec přes celou obec - v r. 2008

4. Potoky

5. Vodovod

 • ANO - vybudován svépomocí občanů v letech 1946 - 1947 (ve správě VaK a.s.), nový vodovod - městský vodovod z Tlumačova (ve správě VaK a.s.), v r. 1994 - projekt, napojení proběhlo v r. 1995 

6. Kanalizace

 • ANO (ve správě VaK a.s. a Statutárního města Zlín) I. etapa - r. 1971 - 1973 (město Zlín), II. etapa - r. 1974 (VaK a.s.)
 • v místní části od Bohuslavic byla v r. 2008 zrekonstruována kanalizační síť
 • nová čistička odpadních vod - r. 2010

7. Plynofikace

 • ANO (r. 2004 - 2005)

8. Radiokomunikace, telekomunikace

9. Elektrifikace

 • od r. 1942

10. Pojmenování ulic

 • v nejbližších letech

11. Místní rozhlas

 • funguje varovný a informační systém obyvatelstva, tzv. VISO

Fotogalerie místní části Salaš

Kanceláře místní části Salaš, kulturní místnost, tělocvična TJ Sokol Salaš - hasičská zbrojnice Salaš - kaplička P1030581 P1030583 P1030601 Salaš - vývěsní skříňky