RS - Zlín, sídliště Malenovice, 7. etapa

 

 

Rada města Zlína souhlasila s podáním žádosti aktualizovaného projektu do 2. výzvy Státního fondu rozvoje bydlení v rámci programu „Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č.390/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla podána v červnu 2019, je zařazena v evidenci žádostí.

Plocha regenerovaného veřejného prostranství na sídlištích (m²), na kterou je žádáno 9 709
Počet bytů v regenerované části sídliště 324
Počet domů v regenerované části 13

1. Stavba – ulice U sídliště – komunikace, parkovací stání, chodníky a hřiště
2. Stavba – ulice Milíčova – hřiště

Celkové předpokládané náklady projektu: 15 530 261 Kč.

Projekt a jeho žádost je zaregistrována u SFRB.