RS - Zlín, sídliště Malenovice, 6. etapa

 

Evidenční číslo 117D062000060

Statutární město Zlín v úzké spolupráci s komisí místní části Malenovice připravilo a realizovalo 6. etapu projektu. Tato etapa zahrnovala rekonstrukci a nová parkovací stání včetně komunikací, rekonstrukci a doplnění pěších komunikací, rekonstrukci a doplnění dětských hřišť, sadové úpravy, rekonstrukci a doplnění ploch pro komunální odpad, veřejné osvětlení.

Šestá etapa regenerace sídliště navazuje na pět přechozích etap a je rozdělena do 4 samostatných staveb dle řešených ucelených lokalit v ploše sídliště v souladu s etapizací schváleného projektu regenerace:

1. stavba – mezi ulicí Mlýnskou a Husovou, mezi třídou Svobody a ulicí Tyršovou – oprava stávající komunikace, parkovací stání za garážemi, za Belvederem a chodníky
(řeší opravu stávající komunikace, doplnění chodníků a opravu ploch před garážemi)

075 079

2. stavba – ulice Mlýnská – komunikace, parkovací stání a chodník
- řeší rekonstrukci stávající komunikace u knihovny na ul. Mlýnská, opravu stávající komunikace a parkovací plochy s rozšířením a chodník.

001 012

3. stavba - ulice 3. května – komunikace a parkovací stání.

018 022

4. stavba - mezi třídou Svobody ulicí Husova – dětské hřiště.

037 038

Tato etapa zahrnovala rekonstrukci a nová parkovací stání včetně komunikací, rekonstrukce a doplnění pěších komunikací, rekonstrukce a doplnění dětských hřišť, sadové úpravy, rekonstrukce a doplnění ploch pro komunální odpad, veřejné osvětlení.
Plocha regenerovaného sídliště – 15 600 m².
Počet bytů regenerované části sídliště – 585.

Celkové náklady projektu:

Celkový rozpočet projektu 12 601 786 Kč
Vlastní zdroje 8 601 786 Kč
Dotace z MMR 4 000 000 Kč


Projekt je ukončen.