Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlíně, Luhačovice a v Regionu Zlínsko

Projekt byl předložen v rámci grantového schématu podporující regionální a místní služby cestovního ruchu pro veřejné subjekty ve Zlínském kraji,

z programu: Společný regionální operační program (SROP), priorita 5.4 Rozvoj cestovního ruchu, opatření 5.4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 5.4.1.2 Rozvoj služeb pro cestovní ruch (regionální úroveň)

Stručný obsah projektu

Předmětem projektu bylo zpracování komplexní marketingové studie cestovního ruchu turistického Regionu Zlínsko s důrazem na budování cílených turistických produktů pro rozhodující cílové skupiny. Zpracováním studie byl dán základ systémovému rozvoji cestovního ruchu Regionu Zlínsko a jeho hlavních center - statutárního města Zlína a lázeňského města Luhačovice.

Náklady projektu

2 740 000,- Kč (dotace 2 448 000,- Kč, vlastní zdroje 292 000,- Kč)

Harmonogram realizace

1.9.2005 - zahájení projektu

31.5.2006 - ukončení projektu

dokumenty ke stažení