Rozpočet a závěrečný účet na rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019

02. 06. 2020 - 30. 12. 2099 | Iva Krygelová, Odbor ekonomický
.pdf 00 obsah 99,06 kB
.pdf 01 Úvod - Přehled o hospodaření 2019 str. 001_002 198,02 kB
.pdf 02 01 Příjmy za rok 2019 str. 003_ 005 294,38 kB
.pdf 02 02 Komentář příjmy za rok 2019 str. 006_010 378,83 kB
.pdf 03 01 Financování 19 str. 011 148,39 kB
.pdf 03 02 Vývoj provozního salda str. 012_013 204,29 kB
.pdf 03 03 Rozpočtová odpovědnost za rok 2019 str. 014 190,74 kB
.pdf 03 04 Ukazatel SIMU za rok 2019 str 205,09 kB
.pdf 03 05 Přehled o použití revolvingového úvěru za rok 2019 str. 017 121,45 kB
.pdf 04 Investiční výdaje za rok 2019 souhrn, srovnání v letech, komentář str. 018_031 1092,81 kB
.pdf 05 01 Provozní výdaje za rok 2019 souhrn, srovnání v letech str. 032_056 2292,59 kB
.pdf 05 02 Provozní výdaje za rok 2019 podle akcí str. 057_062 592,24 kB
.pdf 05 03 Provozní dotace, příspěvky v letech 2016_2019 str. 063_070 482,98 kB
.pdf 06 01 Komentář výdaje dle místních částí za rok 2019 str. 071 163,4 kB
.pdf 06 02 Výdaje dle místních částí za rok 2019 str. 072_080 386,43 kB
.pdf 07 Příspěvkové organizace včetně finančního vypořádání za rok 2019 str. 81_87 643,33 kB
.pdf 08 Finanční vypořádání za rok 2019 str. 088_113 1106,07 kB
.pdf 09 Přehled o hospodaření s prostředky účelových fondů str. 114_142 1022,77 kB
.pdf 10 01 Účetní závěrka 2019 12 31 str. 143_170 483,71 kB
.pdf 10 02 Rozvaha 2019 12 31 635,04 kB
.pdf 10 03 Výkaz zizku a ztráty 2019 12 31 613,28 kB
.pdf 10 04 Příloha k účetní závěrce 2019 12 31 654,65 kB
.pdf 10 05 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2019 12 31 542,48 kB
.pdf 10 06 Přehled o peněžních tocích 2019 12 31 538,51 kB
.pdf 11 01 Dolňující informace k rozvaze za rok 2019 str 171_182 388,9 kB
.pdf 11 02 Dolňující informace k rozvaze za rok 2019 Příloha 1_3 str 183_185 324,35 kB
.pdf 11 03 Doplňující informace k VZaV za rok 2019 str 186_198 370,67 kB
.pdf 11 04 Doplňující informace k podrozvaze za rok 2019 str 199_206 381,17 kB
.pdf 11 05 Obecné doplňující informace k účetní závěrce za rok 2019 str.207_212 230,79 kB
.pdf 11 06 Obecné doplňující informace k účetní závěrce za rok 2019 Přílohy 1_3 str.213_215 177,4 kB
.pdf 12 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 str 216_230 521,37 kB

Schválený rozpočet statutárního města Zlína na rok 2019

19. 12. 2018 - 30. 12. 2099 | Iva Krygelová, Odbor ekonomiky a majetku