Rozpočet a závěrečný účet na rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018

28. 05. 2019 - 30. 12. 2099 | Iva Krygelová, Odbor ekonomiky a majetku
.pdf 00 obsah 73,11 kB
.pdf 01 Úvod - Přehled o hospodaření 2018 str 001_002 199,5 kB
.pdf 02 01 Příjmy za rok 2018 str 003_005 292,38 kB
.pdf 02 02 Komentář příjmy za rok 2018 str 006_010 298,76 kB
.pdf 03 01Financování rok 2018 str 011 127,55 kB
.pdf 03 02 Vývoj provozního salda str 012_013 352,25 kB
.pdf 03 03 Rozpočtová odpovědnost za rok 2018 str 014 165,17 kB
.pdf 03 04 Ukazatel SIMU za rok 2018 str 015_016 133,75 kB
.pdf 03 05 Přehled o použití revolvingového úvěru za rok 2018 str 017 122,57 kB
.pdf 04 Investiční výdaje za rok 2018 souhrn, srovnání v letech, komentář str 018_033 663,48 kB
.pdf 05 01 Provozní výdaje za rok 2018 souhrn a srovnání v letech str 034_ 059 1088,34 kB
.pdf 05 02 Provozní výdaje za rok 2018 podle akcí str 060_067 374,65 kB
.pdf 05 03 Provozní dotace, příspěvky v letech 2015_2018 str 068_ 074 247,52 kB
.pdf 06 01 Komentář výdaje dle místních částí za rok 2018 str 075 159,84 kB
.pdf 06 02 Výdaje dle místních částí za rok 2018 str 076_084 625,63 kB
.pdf 07 Příspěvkové organizace včetně finančního vypořádání za rok 2018 str 085_091 339,3 kB
.pdf 08 Finanční vypořádání za rok 2018 str 92_113 620,71 kB
.pdf 09 Přehled o hospodaření s prostředky účelových fondů str 114_145 685,06 kB
.pdf 10 01 Účetní závěrka 2018 12 31 str 146_172 143,63 kB
.pdf 10 02 Rozvaha 2018 12 31 112,17 kB
.pdf 10 03 Výkaz zisku a ztráty 2018 12 31 97,41 kB
.pdf 10 04 Příloha k účetní závěrce 2018 12 31 146,63 kB
.pdf 10 05 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2018 12 31 72,28 kB
.pdf 10 06 Přehled o peněžních tocích 2018 12 31 73,41 kB
.pdf 11 01 Doplňující informace k rozvaze za rok 2018 str 173_184 206,45 kB
.pdf 11 02 Doplňující informace k rozvaze Přílohy 1_3 str 185_187 297,47 kB
.pdf 11 03 Doplňující informace k VZaZ za 2018 str 188_199 208,18 kB
.pdf 11 04 Doplňující informace k podrozvaze za rok 2018 str 200_207 204,04 kB
.pdf 11 05 Obecné doplňující informace k účetní závěrce za rok 2018 str 208_213 148,84 kB
.pdf 11 06 Obecné dolňující informace k účetní závěrce za rok 2018 Přílohy 1_3 str 2014_216 95,16 kB
.pdf 12 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 str 217_230 859,89 kB

Rozpočet na rok 2018

19. 12. 2017 - 30. 12. 2099 | Iva Krygelová, Odbor ekonomiky a majetku