Rozpočet a závěrečný účet na rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016

07. 06. 2017 - 30. 12. 2099 | Iva Krygelová, Odbor ekonomiky a majetku
.pdf 00 Obsah 15,17 kB
.pdf 01 Úvod přehled o hospodaření 2016 str 001_002 27,74 kB
.pdf 02 01 Příjmy za rok 2016 str 003_005 50,27 kB
.pdf 02 02 Příjmy za rok 2016 str 006_010 63,13 kB
.pdf 03 01 Financování za rok 16 str 011 43,86 kB
.pdf 03 02 Vývoj provozního salda za rok 2016 str 012 37,38 kB
.pdf 03 03 Ukazatel SIMU za rok 2016 str 013_014 39,12 kB
.pdf 03 04 Rozpočtová odpovědnost za rok 2016 str 015 39,52 kB
.pdf 04 Investiční výdaje za rok 2016 str 016_033 132,61 kB
.pdf 05 01 Provozní výdaje za rok 2016 souhrn a srovnání v letech str 034_060 162,16 kB
.pdf 05 02 Provozní výdaje za rok 2016 dle akcí str 061_067 72,53 kB
.pdf 05 03 Provozní dotace a příspěvky v letech 2013_2016 str 068_075 62,79 kB
.pdf 06 01 Výdaje dle místních částí za rok 2016 str 076 38,3 kB
.pdf 06 02 Výdaje dle místních částí za rok 2016 str 077_085 122,47 kB
.pdf 07 Příspěvkové organizace včetně finančního vypořádání za rok 2016 str 086_092 63,81 kB
.pdf 08 Finanční vypořádání za rok 2016 str 093_120 889,74 kB
.pdf 09 Přehled o hospodaření s finančními prostředky účelových fondů za rok 2016 str 121_153 185,87 kB
.pdf 10 01 Účetní závěrka 2016 12 31 str 154 40,06 kB
.pdf 10 02 Rozvaha 2016 12 31 str 155_159 267,57 kB
.pdf 10 03 Výkaz zisku a ztráty 2016 12 31 str 160_162 167,2 kB
.pdf 10 04 Příloha k účetní závěrce 2016 12 31 str 163_180 602,72 kB
.pdf 10 05 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2016 12 31 str 181 62,76 kB
.pdf 10 06 Přehled o peněžních tocích 2016 12 31 str 182 77,86 kB
.pdf 11 01 Doplňující informace k rozvaze str 184_193 72,85 kB
.pdf 11 02 Doplňující informace k rozvaze Přílohy 1_3 str 194_196 33,66 kB
.pdf 11 03 Doplňující informace k VZZ za rok 2016 str 197_206 71,06 kB
.pdf 11 04 Doplňující informace k podrozvaze na rok 2016 str 207_213 53,1 kB
.pdf 11 05 Obecné doplňující informace k účetní závěrce za rok 2016 str 214_220 66,4 kB
.pdf 11 06 Obecné doplňující informace k účetní závěrce za rok 2016 Přílohy 2_3 str 221_222 25,15 kB
.pdf 12 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 str 223_234 409,36 kB

Rozpočet na rok 2016

19. 11. 2015 - 01. 01. 2025 | Iva Krygelová, Odbor ekonomiky a majetku