Rozpočet a závěrečný účet na rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015

07. 06. 2016 - 30. 12. 2099 | Iva Krygelová, Odbor ekonomiky a majetku
.pdf 00 Obsah 15,23 kB
.pdf 01 Úvod přehled o hospodaření za rok 2015 str 001_002 27,51 kB
.pdf 02 01 Příjmy za rok 2015 str 003_005 50,31 kB
.pdf 02 02 Příjmy za rok 2015 str 006_010 64,12 kB
.pdf 03 01 Financování za rok 2015 str 011 43,96 kB
.pdf 03 02 Vývoj provozního salda za rok 2015 str 012 37,29 kB
.pdf 03 03 Ukazatel SIMU a dluhová služba za rok 2015 str 013_014 42,28 kB
.pdf 03 04 Použití úvěru na investice a opravy majetku za rok 2015 str 015 46,36 kB
.pdf 04 Investiční výdaje za rok 2015 str 016_032 126,52 kB
.pdf 05 Provozní výdaje a transfery za rok 2015 str 033_072 232,84 kB
.pdf 06 01 Výdaje dle místních částí za rok 2015 str 073 38,24 kB
.pdf 06 02 Výdaje dle místních částí za rok 2015 str 074_082 122,62 kB
.pdf 07 Příspěvkové organizace včetně finančního vypořádání za rok 2015 str 083_089.XLS 68,2 kB
.pdf 08 01 Finanční vypořádání za rok 2015 část I str 090_103 3319,43 kB
.pdf 08 02 Finanční vypořádání za rok 2015 část II str 104_120 2656,4 kB
.pdf 09 Přehled o hospodaření s finančními prostředky účelových fondů za rok 2015 str 121_153 186,07 kB
.pdf 10 01 Účetní závěrka 2015 12 31 str 154 75,74 kB
.pdf 10 02 Rozvaha 2015 12 31 str 155_160 76,89 kB
.pdf 10 03 Výkaz zisku a ztráty 2015 12 31 str 161_163 61,7 kB
.pdf 10 04 Příloha k účetní závěrce 2015 12 31 str 164_181 117,93 kB
.pdf 10 05 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2015 12 31 str 182 34,39 kB
.pdf 10 06 Přehled o peněžních tocích 2015 12 31 str 183 35,02 kB
.pdf 11 01 Doplňující informace k rozvaze str 184_194 73,81 kB
.pdf 11 02 Dlouhodobý finanční majetek za rok 2015 str 195 24,33 kB
.pdf 11 03 Pohledávky za rok 2015 str 196 23,42 kB
.pdf 11 04 Rekapitulace účtu 231 za rok 2015 str 197 21,36 kB
.pdf 11 05 Doplňující informace k VZZ za rok 2015 str 198_207 69,51 kB
.pdf 11 06 Doplňující informace k podrozvaze za rok 2015 str 208_214 54,49 kB
.pdf 11 07 Obecné doplňující informace k účetní závěrce za rok 2015 str 215_220 62,49 kB
.pdf 11 08 Seznam příspěvkových organizací SMZ 2015 12 31 str 221 21,9 kB
.pdf 11 09 Účast SMZ ve spol vlastníků bytových jednotek 2015 12 31 str 222 37,41 kB
.pdf 11 10 Účast SMZ ve spol vlastníků nebytových prostor a garáží 2015 12 31 str 223 38,09 kB
.pdf 12 Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2015 str 224_236 880,94 kB

Rozpočet na rok 2015

19. 11. 2014 - 31. 12. 2025 | Iva Krygelová, Odbor ekonomiky a majetku