Rozpočet a závěrečný účet na rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013

03. 06. 2014 - 03. 06. 2030 | Iva Krygelová, Odbor ekonomiky a majetku
.pdf 12 Zpráva Zlín 802,16 kB
.pdf 11 10 Účast SMZ ve společenství vlastních nebytové prostory a garáže str 210 51,1 kB
.pdf 11 09 Účast SMZ ve spol vlastníků bytových jednotek str 209 51,74 kB
.pdf 11 08 Seznam příspěvkových organizací SMZ str 208 37,42 kB
.pdf 11 07 Obecné doplňující informace k ÚZ str 202_207 80,62 kB
.pdf 11 06 Doplňující informace k podrozvaze str 195_201 78,61 kB
.pdf 11 05 Doplňující informace k výkazu zisku a ztrát str 186_194 88,14 kB
.pdf 11 04 Rekapitulace účtu 231 str 185 33,89 kB
.pdf 11 03 Pohledávky str 184 35,37 kB
.pdf 11 02 Dlouhodobý finanční majetek str 183 36,9 kB
.pdf 11 01 Doplňující informace k rozvaze str 171_182 98,04 kB
.pdf 10 6 Přehled o peněžních tocích 2012 12 31 55,81 kB
.pdf 10 5 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2013 12 31 54,88 kB
.pdf 10 4 Příloha účetní závěrky 2013 12 31 123,18 kB
.pdf 10 3 Výkaz zisku a ztráty 2013 12 31 82,21 kB
.pdf 10 2 Rozvaha 2013 12 31 93,89 kB
.pdf 10 1 Účetní závěrka 2013 12 31 194,93 kB
.pdf 09 10 Fondy FKSP str 142_143 50,72 kB
.pdf 09 09 Fondy Sociální fond str 139_141 56,83 kB
.pdf 09 08 Fondy Kulturní fond str 133_138 80,94 kB
.pdf 09 07 Fondy Fond zdraví str 130_132 59,02 kB
.pdf 09 06 Fondy Fond na obnovu Památníku Tomáše Bati str 129 44,63 kB
.pdf 09 05 Fondy Fond na obnovu a modernizaci bydlení str 128 57,94 kB
.pdf 09 04 Fondy Fond mládeže a tělovýchovy str 123_127 73,37 kB
.pdf 09 03 Fondy Fond pro mezinárodní styky str 122 46,66 kB
.pdf 09 02 Fondy Ekofond odbor životního prostředí str 120_121 52,21 kB
.pdf 09 01 Fondy Ekofond odbor městské zeleně str 119 46,65 kB
.pdf 08 Finanční vypořádání II.část 4790,98 kB
.pdf 08 Finanční vypořádání I.část 7275,74 kB
.pdf 07 Příspěvkové organizace včetně finančního vypořádání str 81_86 101,41 kB
.pdf 06 2 Výdaje dle místních částí za rok 2013 str 72_80 137,95 kB
.pdf 06 1 Výdaje dle místních částí za rok 2013 str 71 50,91 kB
.pdf 03 2 Vývoj provozního salda za rok 2013 str 12 55,21 kB
.pdf 03 3 Ukazatel SIMU a dluhová služba za rok 2013 str 13_14 50,92 kB
.pdf 03 1 Financování za rok 2013 str 11 52,41 kB
.pdf 03 4 Použití dlouhodobého úvěru za rok 2013 str 15 51,6 kB
.pdf 04 3 Investiční výdaje za rok 2013 str 31 37,57 kB
.pdf 04 2 Investiční výdaje za rok 2013 str 30 42,56 kB
.pdf 04 1 Investiční výdaje za rok 2013 str 16_29 138,41 kB
.pdf 05 4 Provozní transfery str 65_70 63,6 kB
.pdf 05 3 Provozní výdaje za rok 2013 str 58_64 93,61 kB
.pdf 05 2 Provozní výdaje za rok 2013 str 57 37,27 kB
.pdf 05 1 Provozní výdaje za rok 2013 str 32_56 179 kB
.pdf 02 2 Příjmy za rok 2013 str 06_10 93,14 kB
.pdf 02 1 Příjmy za rok 2013 str 03_05 63,47 kB
.pdf 01 Úvod přehled o hospodaření za rok 2013 str 1_2 40,28 kB