ROZKVETLÉ MĚSTO 2020

 

                                                     

Začíná JARO V ZAHRADĚ

Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína vyhlašuje jarní část soutěže Rozkvetlé město 2020 s názvem Jaro v zahradě. Přihlásit můžete svoji nebo jinou pěknou zahrádku či výzdobu oken a balkónů rodinných i bytových domů ve vašem okolí. Tato část soutěže není rozdělena do kategorií. Uzávěrka přihlášek je 7.4.2020

ROZKVETLÉ MĚSTO 2020 - letní část soutěže
Letní část soutěže je již tradičně rozdělena do 3 kategorií:

1a předzahrádky bytových domů
1b předzahrádky rodinných domů
2 výzdoba oken a balkónů
3 úprava okolí baťovských domků
Přihlásit se můžete do 25. června

Přihlásit se můžete:

1. na telefonním čísle 577 630 363
2. na www.zlin.eu - online formulářem
3. e-mailem - kristynakralova@zlin.eu                                                                                                                                      4. prostřednictvím kupónu z magazínu města Zlína (dubnové číslo) - možno vhodit do označené poštovní schránky u vchodu do  budovy Magistrátu na Zarámí v obálce označené "Rozkvetlé město"

Přijetí přihlášky prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím formuláře na www stránkách vám bude obratem potvrzeno.

Účastníci soutěže „Rozkvetlé město" berou na vědomí, že statutární město Zlín jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Zákonnost zpracování pro tento účel vychází z čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) uvedeného nařízení; zpracování je nezbytné splnění právní povinnosti, pro účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje jsou zpracovávány k zajištění poskytování darů výhercům a účastníkům soutěže, k jejich kontaktování a doložení podmínek soutěže. Pořadatel uveřejňuje výsledky soutěže v rámci slavnostního vyhlášení vítězů, na výstavě věnované soutěži Rozkvetlé město, na webových stránkách města a v magazínu Zlín v rozsahu jméno, příjmení, adresa nebo alespoň místní část. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů, doba zpracování a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.