Rozdělení komunikací na území města Zlína

Na území města Zlína se nachází cca 300 km pozemních komunikací. Dle významu se dělí do 4 kategorií:

 1. silnice I. tř.
  Ve směru západ- východ protíná město Zlín páteřní silnice I. tř. ( I/49). Vlastníkem silnice I/49 je stát tzn. Česká republika, majetkovou správu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR p.o.

 2. silnice II. a III. tř.
  Ve směru sever- jih protíná město Zlín silnice II/490 (Mladcová- Březnice) a silnice III/49016 (Fryšták – Kudlov). Silnice II. a III. tř. jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, majetkovou správu vykonává Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o.

 3. místní komunikace
  Místní komunikace v majetku a ve správě statutárního města Zlína

 4. účelové komunikace
  Účelové komunikace mohou být ve vlastnictví statutárního města Zlína, fyzické osoby nebo právnické osoby. Správu vykonává vlastník komunikace.
Mapa silniční sítě na území města Zlína