Rok 2017

Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb dne 22. 5. 2017

Od 1. 11. 2017 probíhá komunitní plánování sociálních služeb v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku", který je spolufinancován Evropskou unií. Veškeré informace naleznete „zde"

Dne 22. 5. 2017 se uskutečnilo třetí jednání členů pracovních skupin komunitního plánování v roce 2017.
Hlavním bodem jednání byla konečná revize SWOT analýzy a priorit a cílů pracovních skupin.
Část jednání byla věnována informacím z Odboru sociálních věcí.
Následovalo informační „kolečko", v rámci něhož si všichni členové pracovních skupin vzájemně vyměnili informace z dění ve svých organizacích.

Další jednání pracovních skupin se uskuteční 7. 9. 2017.

Bc. Soňa Moravcová, koordinátorka KPSS

dokumenty ke stažení

DSC08187 DSC08188 DSC08193 DSC08198

Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb dne 10. 4. 2017

Dne 10. 4. 2017 se uskutečnilo druhé jednání členů pracovních skupin komunitního plánování v roce 2017.
Hlavním bodem jednání byla revize SWOT analýzy a priorit a cílů pracovních skupin.
Část jednání byla věnována novinkám a změnám v sociální oblasti pro rok 2017 (a to jak již schváleným změnám, tak změnám o kterých se zatím „jen hovoří"). S těmito novinkami nás seznámili Mgr. Gabriela Šilháková a Ing. Bohdan Šafr, zaměstnanci Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky ve Zlíně.
Následovalo informační „kolečko", v rámci něhož si všichni členové pracovních skupin vzájemně vyměnili informace z dění ve svých organizacích.
Další jednání pracovních skupin se uskuteční 22. 5. 2017.

Bc. Soňa Moravcová, koordinátorka KPSS

dokumenty ke stažení

DSC08177 DSC08166 DSC08161 DSC08153

Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb dne 9. 3. 2017

Dne 9. 3. 2017 se uskutečnilo první jednání členů pracovních skupin komunitního plánování v roce 2017.

Důležitým bodem jednání bylo předání informací OSV MMZ a to především o Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 2017, rozvojových záměrech neziskových organizací pro rok 2018, dotačním řízení – konkrétně sociálním fondu a fondu pro-rodinných aktivit a dalších připravovaných akcí pro rok 2017.

Část jednání byla věnována novinkám a změnám v sociální oblasti pro rok 2017 (a to jak již schváleným změnám, tak změnám o kterých se zatím „jen hovoří"). S těmito novinkami nás seznámili Mgr. Gabriela Šilháková a Ing. Bohdan Šafr, zaměstnanci Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky ve Zlíně.

Následovalo informační „kolečko", v rámci něhož si všichni členové pracovních skupin vzájemně vyměnili informace z dění ve svých organizacích.

Další jednání pracovních skupin se uskuteční 10. 4. 2017.

Bc. Soňa Moravcová, koordinátorka KPSS

dokumenty ke stažení

DSC08116 DSC08124 DSC08130 DSC08142