Rok 2016

Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb dne 8. 9. 2016

Dne 8. 9. 2016 se uskutečnilo šesté jednání členů pracovních skupin komunitního plánování.
Velkou část jednání všech pracovních skupin jsme věnovali představení a připomínkování Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013 – 2017 – aktualizované verzi na období roku 2017.
Následovalo informační „kolečko", v rámci něhož si všichni členové pracovních skupin vzájemně vyměnili informace z dění ve svých organizacích.
Děkujeme všem členům pracovních skupin za jejich čas a ochotu spolupracovat na novém „Střednědobém plánu....".

Bc. Soňa Moravcová, koordinátorka KPSS

dokumenty ke stažení

Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb dne 22. 6. 2016

Dne 22. 6. 2016 se uskutečnilo páté jednání členů pracovních skupin komunitního plánování.
V pracovních skupinách jsme se věnovali práci na SWOT analýze (negativech) a podrobné revizi Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013 – 2017, aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 – 2017. Na dalších pracovních skupinách bude představena aktualizace cílů a opatření.
Následovalo informační „kolečko", v rámci něhož si všichni členové pracovních skupin vzájemně vyměnili informace z dění ve svých organizacích.
Další jednání pracovních skupin se uskuteční 8. 9. 2016.

Všem členům pracovních skupin přejeme hezkou dovolenou a děkujeme za práci v prvním pololetí roku 2016.

Bc. Soňa Moravcová, koordinátorka KPSS

dokumenty ke stažení

DSC07827 DSC07834 DSC07842

Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb dne 26. 5. 2016

Dne 26. 5. 2016 se uskutečnilo třetí jednání členů pracovních skupin komunitního plánování.
Opět jsme se ve všech pracovních skupinách věnovali další práci na SWOT analýze.
Do pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením jsme pozvali paní Zdenu Černou a pana Romana Herinka, aby nás seznámili s projektem Dvorek.
Následovala prezentace Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Zlín. Prezentaci na téma Neregistrované sociální služby Zlínský kraj 2016 představil Ing. Bohdan Šafr.
Následovalo informační „kolečko", v rámci něhož si všichni členové pracovních skupin vzájemně vyměnili informace z dění ve svých organizacích. Koordinátorka informovala a rozdala tištěnou podobu Katalogu poskytovatelů sociálních služeb, duben 2016.

Další jednání pracovních skupin se uskuteční 22. 6. 2016.

Bc. Soňa Moravcová, koordinátorka KPSS

dokumenty ke stažení

DSC07646 DSC07650 DSC07651

Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb dne 14. 4. 2016

Dne 14. 4. 2016 se uskutečnilo druhé jednání členů pracovních skupin komunitního plánování.


Tentokrát jsme se ve všech pracovních skupinách věnovali SWOT analýze.
Do pracovní skupiny Senioři jsme pozvali paní Zdenu Černou a pana Romana Herinka, aby nám podrobně představili projekt Sousedé+.
Dalším z důležitých bodů jednání bylo předání informací OSV MMZ a to především o Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 2016 a další možnosti získat finanční dotaci ze Zlínského kraje (pro sociální služby).
Následovalo informační „kolečko", v rámci něhož si všichni členové pracovních skupin vzájemně vyměnili informace z dění ve svých organizacích.

Další jednání pracovních skupin se uskuteční 26. 5. 2016.

Bc. Soňa Moravcová, koordinátorka KPSS

dokumenty ke stažení

DSC07640 DSC07638

Jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb dne 18. 2. 2016

Dne 18. 2. 2016 se uskutečnilo první jednání členů pracovních skupin komunitního plánování v novém roce 2016.

Ing. Jana Pobořilová seznámila přítomné členy s personálními změnami na Odboru sociálních věcí MMZ a to konkrétně na místě koordinátorky komunitního plánování. Z rodičovské dovolené se vrátila Bc. Soňa Moravcová a Mgr. Alena Podaná posílila oddělení technicko – ekonomické na pozici účetní – dotace neziskovým organizacím.

Dále jsme se podrobně věnovali Střednědobému plánu sociálních služeb ve Zlíně, kde jsme hovořili o plnění cílů rozvoje služeb pro jednotlivé cílové skupiny.

Dalším z důležitých bodů jednání bylo předání informací OSV MMZ a to především o Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 2016, o projektu Sousedé+, rozvojových záměrech neziskových organizací pro rok 2017, dotačním řízení – konkrétně sociálním fondu a dalších připravovaných akcí pro rok 2016.

Část jednání byla věnována novinkám a změnám v sociální oblasti pro rok 2016 (a to jak již schváleným změnám, tak změnám o kterých se zatím jen hovoří). S těmito novinkami nás seznámila Mgr. Gabriela Šilháková, zaměstnankyně Krajské pobočky úřadu práce ČR ve Zlíně.

Následovalo informační „kolečko", v rámci něhož si všichni členové pracovních skupin vzájemně vyměnili informace z dění ve svých organizacích.

Další jednání pracovních skupin se uskuteční 14. 4. 2016.

Bc. Soňa Moravcová, koordinátorka KPSS

dokumenty ke stažení

pracovní skupina Děti,mládež, rodina + Osoby ohrožené soc.vyloučením pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením pracovní skupina Senioři