Rok 2014

Komunitní plánování sociálních služeb v tomto roce probíhalo v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně", který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Veškeré informace naleznete „zde".