Rok 2010

V rámci udržitelnosti projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování" proběhly v roce 2010 tyto akce:

Leden - duben - účast zástupců za SMZ na přípravě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK na rok 2011

Únor – zpracována Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování

Březen – vydán aktualizovaný „Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně"

Duben – převedení Průvodce do zvukové podoby

Dne 10. 6. - společné jednání pracovních skupin projektu

Dne 21. 9. - „Kulatý stůl" představitelů SMZ se zástupci NNO pracujícími ve prospěch občanů se zdravotním postižením

Dne 7. 12. - Vánoční koncert pro neziskové organizace pracující ve prospěch občanů se zdravotním postižením

dokumenty ke stažení