Rodinná vila - Malenovice, 1995

Autor: Ing.arch. R. Turna

Tvarová hravost, překvapivá skladba hmot, dispoziční rozvolněnost, to je domek šitý na míru od koncepce až po poslední kliku na dveřích. Stavebník zde dal architektovi zcela volnou ruku a ten toho využil beze zbytku. Zajímavým se jeví zejména přízemí, kde se v jeden prostor slévají téměř všechny místnosti. Hlavní obytný prostor je otevřen i do patra Škoda, že dům nemá kolem sebe odpovídající prostor, neb jest uzavřen v okolní zástavbě.

e289b6c4-b-2-1a.jpg b42127c4-b-1-1a.jpg