Revitalizace územní Díly III. - IV. - Morýsovy domy, I. etapa

Popis akce:

     Předmětem stavebního záměru je celková revitalizace území Díly III. – IV. – Morýsovy domy.

     Cílem projektu je snížení deficitu parkovacích míst – návrh nových parkovacích míst, doplnění chybějících chodníků v osách hlavních pěších tahů, zlepšení přístupnosti složek IZS – zejména požární techniky, rekonstrukce stávajících komunikací, chodníků a parkovacích stání včetně materiálového sjednocení, úprava předprostoru hlavního vstupu do 2. Morysova domu a do areálu a objektu Slunečnice, oprava dětského hřiště a revitalizace zeleně.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Magdaléna Zmeškalová
tel.: +420 577 630 722
email: magdalenazmeskalova@zlin.eu