Revitalizace pěší zóny podél silnice I/49 v centru Zlína, 2014

Centrální část města je postupně upravována, hlavní pěší zóny podél silnice I/49 v centru Zlína jsou a budou postupně revitalizovány po jednotlivých částech.

V rámci revitalizace jedné z části  bylo řešeno plné zpřístupnění řešeného úseku pěší komunikace podél silnice I/49 v centru Zlína osobám s omezenými schopnostmi pohybu a orientace a také zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v řešené lokalitě.  Byl rekonstruován oboustranný chodník  vč. zajištění bezbariérového zpřístupnění,  vybudován záliv na zastávce Divadelní, s ohledem na bezpečnost chodců bylo usměrněno parkování, pohyb cyklistů byl vyčleněn do samostatného pruhu cyklostezky.

cyklostezka cyklostezka1 šikmé parkování zastávka u Divadla zastávka u divadla1