Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně

Projekt je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Zlína. Statutární město Zlína podalo projektovou žádost o dotaci do Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 4.10.2012 (usnesení číslo: 394/VRR40/12) byla předložená žádost schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Realizací projektu došlo k revitalizaci území tzv. Gahurova prospektu. Cílem projektu bylo realizovat veřejnou, zejména parkovou, zeleň v návaznosti na již vybudovanou infrastrukturu pro kulturu a společenský život. V rámci projektu došlo k realizaci parkových úprav za účelem zatraktivnění prostředí v okolí nově vybudované infrastruktury. Byly vybudovány nové komunikace pro pěší. Jde o chodníky, které se kříží, tj. v diagonálách protínají travnatou plochu a spojují jednotlivé objekty internátů na obou stranách.

Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně získala hlavní cenu v kategorii Rozvojových projektů měst a obcí v soutěži "Stavba roku 2013 Zlínského kraje".

V rámci prestiční soutěže PARK ROKU 2014, kterou pořádá profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně, získala revitalizace Gahurova prospektu druhé místo.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka

oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína

Tel.: 577 630 207, e-mail: monikavalerianova@zlin.eu

Portály:

Regionální operační program Střední Morava: www.rr-strednimorava.cz

Fotogalerie

1.jpg 2.jpg img-0257.jpg img-0259.jpg