Rekonstrukce zastávky U Hřiště, Zlín - Mladcová

Popis akce:

    S ohledem na nevhodnou polohu stávající zastávky Mladcová – U hřiště (křižovatka silnice III/49016 s místní komunikací U hřiště) je navrženo její přemístění do polohy západně od mateřské školky.
    Zastávku bude tvořit zastávkový pruh délky 10,0 + 12,0 + 15,0 m. Jeho šířka bude 3,0 m. Příčný sklon zastávkového pruhu bude 2 % na vozovku. Nástupní hrana bude tvořena bezbarierovým obrubníkem s nášlapem 20 cm. Na zastávkový pruh bude navazovat chodník šířky 2,0 m se sklonem na vozovku a další chodníkové úseky v terénu šířky 1,5 m. Na zastávku bude navazovat místo pro přecházení šířky 3,0 m.
    V návaznosti na připravovanou opravu stávajícího chodníku v severní části ulice U hřiště se podél části příjezdu k ulici U hřiště vybuduje nový chodník. Jeho šířka je, s ohledem na menší intenzitu chodců, velikost pozemku a přilehlý terénní svah, navržena v šířce 1,65 m.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Jaroslav Černý
tel.: +420 577 630 621
email: jaroslavcerny@zlin.eu