Rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha, Zlín - Podhoří

Popis stavby

Návrhem stavby je rekonstrukce ul. Sv. Čecha v úseku od křížení s místní komunikací Karolíny Světlé až po napojení místní komunikace ul. Na Slanici. Rekonstrukce komunikace je navržena v šířce 6,5m a přilehlý chodník v šířce 1,75m. Podél severní strany (do prostoru sídliště Podhoří) jsou navržena jak nová parkovací stání, tak jsou rekonstruovány stávající plochy pro parkování. Kolem parkovacích ploch je veden chodník šířky 2,0m. Součástí je i stavební úprava dvou zastávek MHD a úprava křižovatky ulic Sv. Čecha a K. Světlé. V rámci stavebních úprav bude provedeno nasvětlení míst pro přecházení, úprava zařízení VO, přeložka slaboproudých kabelů a přeložka napájecích kabelu trakčního vedení DSZO.

dokumenty ke stažení

.pdf situace 1059,66 kB

Kontakt:

Martin Poláček
tel.: +420 577 630 602
email: martinpolacek@zlin.eu