Rekonstrukce ul. Na Pavelce a ul. Průhon, Zlín - Velíková

Popis akce:

    Akce řeší rekonstrukci stávající místní komunikace v obci Velíková - Zlín. Komunikace má být opravena, rozšířena ze stávající jednopruhové š.2,5 až 4m na 2 jízdní pruhy, opatřena obrubníky. Studie navrhuje upravené směrové vedení rozšířené komunikace, zjišťuje zásah komunikace do sousedních pozemků katastru nemovitosti, jak samotnou komunikací, tak i širším koridorem silničního pozemku, a připravuje podklad pro jednání s majiteli pozemků o možnosti provedení takovéto rekonstrukce předmětné místní komunikace.

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email.: hanavecerkova@zlin.eu