Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice

Popis akce:

    Tato akce řeší opravu spojovacího chodníku pro pěší vč. sjezdů k soukromým nemovitostem a na přilehlé polnosti mezi Lhotkou u Zlína a Tečovicemi. Chodník je nevržen v šířce 1,65m (vč. obruby) a je veden vedle stávající silnice III/ 438 31. Délka opravy je 399,36m a kryt tvoří betonová dlažba tl. 80mm

dokumenty ke stažení

Kontakt:

Pavel Moravec
tel.: +420 577 630 646
email: pavelmoravec@zlin.eu