Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína

Místo stavby

tř. T. Bati, ul. Štefánikova, ul. Gahurova - Zlín

Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci chodníku a vybudování stezky pro pěší a cyklisty v trase stávajícího chodníku v úseku podél třídy Tomáše Bati (od křižovatky napojení ulice Antonínova až po křižovatku s ul. Gahurova).
Součástí stavby jsou související objekty - veřejné osvětlení, přeložka trolejového vedení , vegetační úpravy, mobiliář, přeložka vodovodu, přeložka kabelu VN a úprava světelné signalizace u stáv.přechodů pro chodce.

dokumenty ke stažení

.pdf situace 2165,71 kB