Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně

Projekt je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Zlína. Statutární město Zlín v červenci 2012 připravilo projektovou žádost o dotaci do Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 4.10.2012 (usnesení číslo: 394/VRR40/12) byla předložená žádost schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Projekt řešil komplexní rekonstrukci podchodu na náměstí Práce, který je důležitou spojnicí v rámci centrální části města. Cílem bylo revitalizovat veřejné prostranství, zvýšit atraktivitu v návaznosti na již vybudovanou infrastrukturu pro kulturu a společenský život. Byly odstraněny bariéry pro pohyb lidí se ztíženou schopností pohybu a orientace, došlo rovněž k celkové kultivaci prostoru podchodu a přilehlého okolí. Prostor přiléhající k zastávce MHD byl rozšířen o výtah s výstupem do náměstí i na zastávku MHD. V rámci projektu byly rozšířeny a nově osázeny plochy zeleně.

Celkové předpokládané výdaje projektu 57 813 482 Kč
Maximální výše schválené dotace z ROP 41 052 385 Kč

 

Portály:

Regionální operační program Střední Morava: www.rr-strednimorava.cz

Fotogalerie

fotky podchod fotky podchod (1) fotky podchod (2) fotky podchod (3) fotky podchod (4) fotky podchod (5) fotky podchod (6) fotky podchod (7)