Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce, 2014

autor: Ing. arch. Pavel Chládek

Náměstí Práce vnímáme jako torzo původního záměru, patrné z řady návrhů a soutěží, které byly na danou lokalitu v průběhu let uspořádány. Negativní vlivy z přilehlých komunikací, absence uzavření západní fronty náměstí, využití části plochy na pozemní parkoviště a celkový stav zpevněných ploch a mobiliáře utváří atmosféru živelné katastrofy. Ze současné stavební podstaty objektu podchodu vnímáme jako negativní jeho nadzemní část, bránící průhledu do proluky „desátá“, veřejného prostoru bývalé továrny. Měřítko nadzemní části vůči okolní zástavbě, nepřehledné řešení opěrné stěny třídy T. Bati a složité dispoziční řešení samotného průchodu.

Navrhované řešení opouští výstup západním směrem. Schodiště do náměstí Práce je rozšířeno na celou šířku podchodu při zachování eskalátoru v současné poloze. Vedle prostoru rampy zaústěné k přilehlé zastávce MHD je podchod rozšířen o výtah s výstupem do náměstí i na zastávku MHD. Stávající obchodní plochy posouváme hlouběji do prostoru po ploše výstupu západním směrem a při zachování stávající kapacity asanujeme jejich část vycházející mimo půdorys podchodu. Veřejné toalety jsou přemístěny v návaznosti na napřímenou přístupovou rampu. Ostatní plochy podchodu jsou ponechány pro jeho zázemí. Stávající nadzemní část podchodu na náměstí Práce je kompletně odstraněna, výstup z podchodu tvoří pouze betonový límec zábradlí schodiště a eskalátoru zaústěného bezprostředně do náměstí.

 

čerpáno:www.chladekarchitekti.cz

revitalizace podchodu revitalizace podchodu1 revitalizace podchodu2 revitalizace podchodu3 revitalizace podchodu4 revitalizace podchodu5 revitalizace podchodu6 revitalizace podchodu7 revitalizace podchodu8