Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 1010 ve Zlíně

Hlavním cílem a výsledkem projektu je zrekonstruovaný objekt, který slouží k poskytování chráněného bydlení ve městě Zlín.


Dílčí cíle předloženého projektu, které vedly k naplnění specifického cíle:
• rozšíření kapacit chráněného bydlení ve městě Zlín,
• vytvoření přechodového stupně chráněného bydlení, kdy je sociální pracovník přítomen jen určitou část dne, což povede k sociální inkluzi cílové skupiny,
• zajištění rovného přístupu k sociálním službám a zamezení sociálnímu vyloučení ohrožených.

Jako klíčový dopad a přínos projektu na cílové skupiny je skutečnost, že projekt umožnil rozšířit stávající kapacity poskytovaných služeb na území města Zlín. Díky projektu došlo k navýšení kapacit v rámci sociální služby – Chráněné bydlení o 10 míst.


Předmětem projektu byly zejména stavební práce, tj. rekonstrukce baťovského čtvrtdomku. Rekonstrukcí vzniklo 7 malometrážních bytu, tj. chráněné bydlení. Toto bydlení nyní slouží pro osoby s mentálním postižením. V zrekonstruovaném objektu bylo také vybudováno zázemí pro poskytovatele sociální služby, což je spolek NADĚJE.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Fotogalerie:

Realizace_cerven 2017_01 Realizace_cerven 2017_02 Realizace_cerven 2017_03 Realizace_cerven 2017_04 Realizace_cerven 2017_05 Realizace_cerven 2017_06 Realizace_cerven 2017_07 Realizace_cerven 2017_08 Realizace_cerven 2017_09 Realizace_cerven 2017_10 Realizace_cerven 2017_11 Realizace_cerven 2017_12 Realizace_cervenec 2017 Realizace_zari 2017_01 Realizace_zari 2017_02 Realizace_zari 2017_03 Realizace_rijen 2017_01 Realizace_rijen 2017_02 Realizace_rijen 2017_03 Realizace_rijen 2017_04 Realizace_rijen 2017_05 Po realizaci_prosinec 2017 Po realizaci_prosinec 2017_01 Po realizaci_prosinec 2017_02 Po realizaci_prosinec 2017_03 Po realizaci_prosinec 2017_04 Po realizaci_prosinec 2017_05 Po realizaci_prosinec 2017_06 Po realizaci_prosinec 2017_07 Po realizaci_prosinec 2017_08 Po realizaci_prosinec 2017_09 Po realizaci_prosinec 2017_10

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, email: monikavalerianova@zlin.eu