Rekonstrukce MK ul. Lázeňská, Zlín - Kostelec

Popis akce:

     Předmětem stavby je rekonstrukce místní komunikace v ul. Lázeňská v délce cca 0,753 km od jejího napojení na ul. Lázně (silnice III/4911) po křižovatku s ul. Vilovou v m. č. Zlín - Kostelec. V rámci této stavby budou realizována vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí, vč. rekonstrukce stávající jednotné kanalizace.

dokumenty ke stažení

.pdf situace 364,59 kB

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email.: hanavecerkova@zlin.eu