Rekonstrukce komunikace v ul. Kamenitá, Zlín - Kostelec

Popis akce:

     Tato akce řeší opravu místní komunikace v Kostelci u Zlína. Ulice se nazývá Kamenitá a spojuje ul. Přehradní s ul. Zlínskou. Opravovaná část má délku 138,96m a samotná oprava zahrnuje výměnu kompletního krytu. Šířky opravované komunikace jsou 3,0m a 3,60m. Komunikace bude ohraničena silničním obrubníkem BO 15/25, popř. nájezdovým BO 15/15, v některých částech i betonovým BO 10/25. Odvodnění bude provedeno pomocí příčných a podélných sklonů do uličních vpustí.

dokumenty ke stažení

.pdf _situace 582,63 kB

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email.: hanavecerkova@zlin.eu