Rekonstrukce komunikace - ulice Sv. Čecha, Zlín - Podhoří

Popis akce:

     Předmětem stavby je rekonstrukce ul. Sv. Čecha v úseku od křížení s místní komunikací Karolíny Světlé až po napojení místní komunikace ul. Na Slanici. Rekonstrukce komunikace je navržena v šířce 6,5 m a přilehlý chodník v šířce 1,75 m. Podél severní strany (do prostoru sídliště Podhoří) jsou navržena jak nová parkovací stání, tak jsou rekonstruovány stávající plochy pro parkování. Kolem parkovacích ploch je veden chodník šířky 2 m. Součástí je i stavební úprava dvou zastávek MHD a úprava křižovatky ulic Sv. Čecha a K. Světlé. V rámci stavebních úprav bude provedeno nasvětlení míst pro přecházení, úprava zařízení VO, přeložka slaboproudých kabelů a přeložka napájecích kabelu trakčního vedení DSZO.

dokumenty ke stažení

.pdf situace 1059,66 kB

Kontakt:

Jaroslav Černý
tel.: +420 577 630 62
email: jaroslavcerny@zlin.eu