Rekonstrukce komunikace - ulice Mostní, Zlín - Letná

Popis akce:

     Předmětem stavby je oprava místní komunikace a přilehlých chodníkových ploch procházejících ulicí Mostní v místní části Zlín - Letná v celkové délce 1,115 km. V rámci šířkové úpravy vozovky komunikace bude provedena i rekonstrukce části jednotné kanalizace pro odvodnění vozovky a přilehlých domů, rekonstrukce vodovodu, vedení NN a vedení VN. Před plánovaným rozšířením vozovky silnice v ul. Mostní bude provedena nutná přeložka stávajícího trolejového vedení a vedení veřejného osvětlení.

dokumenty ke stažení

.pdf situace1 1526,04 kB
.pdf situace2 2123,92 kB
.pdf situace3 2953,81 kB

Kontakt:

Jaroslav Černý
tel.: +420 577 630 62
email: jaroslavcerny@zlin.eu